Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem strony internetowej https://anterisrealestate.com/ jest firma PROPER ADVISOR S.L. z siedzibą przy ul. Santa Teresa 3 lokal 1, 08012 w Barcelonie, NIF B67070490, zarejestrowana w rejestrze handlowym (zwana dalej PROPER ADVISOR).

Dane kontaktowe PROPER ADVISOR wykorzystywane do celów przetwarzania danych osobowych:
Telefon: +34 93 240 40 89
E-mail: oficina@anteris.es

2. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Dane, które zbieramy, sposób ich uzyskania oraz cel ich przetwarzania są następujące:

 1. Formularze kontaktowe i/lub wnioski o udzielenie informacji:
  • Wymagane dane: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.
  • Cel: udzielenie odpowiedzi na zapytanie i/lub dostarczenie informacji z zapytania użytkownika.
  • Podstawa prawna: zgoda użytkownika.
 2. Jeśli dokonasz transakcji w wyniku skorzystania z naszych usług:
  • Wymagane dane: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz informacje dotyczące numeru karty kredytowej/debetowej.
  • Cel: zarządzanie transakcją.
  • Podstawa prawna: zgoda użytkownika.
 3. Wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz powiązanych z nią zadań administracyjnych, podatkowych i księgowych wymaganych przez obecne ustawodawstwo:
  • Wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dokumentu tożsamości, e-mail, podpis.
  • Cel: prowadzenie wewnętrznej działalności handlowej, podatkowej i administracyjnej.
  • Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz stosunek umowny.

1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Ze względów poufności zbieramy minimalną ilość danych od osób, z którymi współpracujemy, zwłaszcza od naszych klientów, poza tymi danymi, które oni dobrowolnie podadzą lub których gromadzenia wymaga od nas prawo z jakiegokolwiek innego powodu.

Możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dotyczące naszych klientów: nazwisko, tytuł, płeć, numer dokumentu tożsamości lub paszportu, dane dotyczące płatności.
 2. Dotyczące naszych pracowników: dane identyfikacyjne, dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, dane bankowe, a także wszelkie niezbędne dane wynikające ze stosunku pracy.
 3. Dane identyfikujące osoby kontaktowe naszych dostawców w przypadku firm.
 4. Informacje zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i innych mediów cyfrowych, jeśli dotyczy. Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy zapisywać informacje dotyczące Państwa adresu IP, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, witryny odsyłającej i zachowania dotyczącego korzystania z sieci.

2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 1. Przeprowadzenia niezbędnych formalności handlowych i administracyjnych z osobami trzecimi i naszymi klientami.
 2. Kontaktowania się z Państwem w celu negocjacji umowy i rozpatrywania zapytań.
 3. W przypadku zawierania umów, zakupów, sprzedaży lub wynajmu dane są wykorzystywana do przetwarzania odpowiednich umów. W tym celu Państwa dane mogą być udostępniane notariuszom, rejestrom, a także, w razie konieczności, dane dotyczące Państwa płatności mogą być udostępniane odpowiednim władzom finansowym.
 4. Wysyłania reklam komercyjnych w wiadomościach e-mail, poprzez portale społecznościowe lub wszelkie inne elektroniczne lub fizyczne środki komunikacji, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie takich komunikatów handlowych drogą elektroniczną. Jeżeli jesteście Państwo klientem PROPER ADVISOR, możemy wysyłać Państwu informacje handlowe związane z zakupionymi, sprzedanymi lub wynajętymi nieruchomościami lub usługami, które obejmuje Państwa umowa. 
 5. Komunikacji z Państwem mającej na celu odpowiedź na wysłane do nas zapytania oraz rozpatrywanie reklamacji.
 6. Komunikacji z Państwem mającej na celu uzyskanie opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług oraz otrzymanej obsługi.
 7. Ponadto dane zbierane podczas Państwa korzystania ze strony internetowej są przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do treści internetowych w sieci, jak również zaspokojenia potrzeb użytkowników sieci, prowadzenia rejestru statystycznego wizyt (adresy IP, dane przeglądarki, kraj, odwiedzone strony itp.), co daje nam możliwość stworzenia lepszych usług i produktów, zoptymalizowania naszej oferty i zapewnienia lepszej obsługi klienta, a także poprawienia wyglądu i treści naszej strony internetowej.
 8. Dane naszych klientów i dostawców będą przetwarzane w ramach stosunków umownych, które wiążą ich z PROPER ADVISOR, zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi i pracowniczymi.
 9. Sprzeciw lub Wycofanie. Mogą Państwo wycofać zgodę udzieloną na wysyłanie informacji marketingowych w dowolnym momencie postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej komunikacji marketingowej lub wysyłając e-mail na adres oficina@anteris.es.
 10. W przypadku wypełniania jakiegokolwiek formularza na naszej stronie internetowej, konieczne będzie podanie konkretnych danych osobowych, które będą przetwarzane w celach, do których były wymagane.
 11. Dane osobowe naszych pracowników będą wykorzystywane do wypełniania odpowiednich zobowiązań pracowniczych i umownych.

Zgodnie z LSSICE informujemy Państwa, że PROPER ADVISOR nie stosuje praktyk spam, tym samym nie wysyła wiadomości handlowych e-mail, jeśli nie ma niezbędnej legitymizacji. W każdym momencie, możecie Państwo wycofać zgodę udzieloną na otrzymywanie od nas wiadomości.

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż opisane w tej Polityce, z wyjątkiem obowiązku prawnego lub nakazu sądowego.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, które mogłyby mieć wpływ na Państwa.

3. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną legitymizacji przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa wyraźna zgoda na realizowanie celów opisanych powyżej, o którą poprosimy, kiedy wyślecie Państwo do nas zapytanie.

W przypadku relacji handlowych pomiędzy Państwem, w roli klienta, dostawcy czy pracownika, a PROPER ADVISOR podstawową prawną legitymizacji przetwarzania danych osobowych będzie realizacja wynikającego z tego stosunku umownego, który powstanie, jak również – jeśli dotyczy – spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych.

Jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych lub nie zaakceptują naszej Polityki prywatności, PROPER ADVISOR nie będzie przechowywało Państwa danych osobowych, ale może to także oznaczać, że nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji, świadczyć Państwu usług lub formalizować stosunków umownych z Państwem.

4. PRZECHOWYWANIE DANYCH. JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które nam Państwo udostępniają, powinny być przechowywane przez czas niezbędny do zarządzania informacjami, o które Państwo prosili lub tak długo, jak trwają zobowiązania umowne wynikające z usług lub transakcji z naszymi klientami, i co następuje do czasu wygaśnięcia prawnych, umownych lub służbowych odpowiedzialności, które wymagają ich zatrzymania.

Kryteria wykorzystywane do określenia czasu zatrzymania obejmują:

 • Długość trwania stałej relacji z Państwem i świadczenia Państwu usług.
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy prawa wymagają od nas przechowywania zapisów Państwa transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć).
 • Czy zatrzymanie jest wskazane ze względu na naszą sytuację prawną (na przykład w przypadku przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).

W momencie, w którym dane spełnią wymagania związane z ich pozyskaniem, zostaną trwale usunięte. Jednakże będziemy przechowywać Państwa dane dłużej, jeśli będzie to konieczne, w celu spełnienia wymogów prawnych. Ponadto może być konieczne przechowywanie ich przez czas niezbędny do przedawnienia powstałych zobowiązań prawnych.

Jeżeli posiadamy Państwa adres e-mail w naszej bazie danych w celu wysyłania informacji handlowych, będzie on przechowywany, jeśli zachowana zostanie niezbędna podstawa prawna, która legitymizuje jego przechowywanie i wykorzystywanie. Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, aby nie otrzymywać od nas informacji handlowych.

5. ODBIORCA DANYCH

Wewnątrz naszej organizacji Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez stosownie upoważniony personel i, jeśli uznamy to za konieczne lub praktyczne, mogą być przetwarzane przez osoby trzecie do realizacji celów wymienionych powyżej.

Kategorie odbiorców, którym mogą być przekazane Państwa dane osobowe przez PROPER ADVISOR, są następujące: 

 1. Wymienione osoby trzecie przetwarzające dane osobowe takie jak, dostawcy IT, konsultanci i doradcy, a także inne firmy zapewniające usługi dodatkowe.
 2. Podmioty i organy publiczne, wyłącznie w celu wypełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych.
 3. Inni dostawcy, którym – w stosownych przypadkach – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, takie jak instytucje finansowe, dostawcy usług wykrywania oszustw itp.

W każdym przypadku wszystkie wyżej wymienione osoby trzeci będą musiały wcześniej podpisać odpowiednią umowę poufności, stosując się do naszych instrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, będą podlegać obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub będą działać zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy przekazywać Państwa dane firmie CLAVERMON SL (master franczyza COLDWELL BANKER) tylko, jeśli uważamy, że może to być korzystne dla realizacji usługi lub transakcji, którą chcecie Państwo przeprowadzić 

Nie przewidujemy międzynarodowego przekazywania danych do krajów spoza UE.

6. PRAWA. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA, GDY PRZEKAZUJECIE NAM PAŃSTWO SWOJE DANE?

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z praw, które przysługują Państwu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres oficina@anteris.es i podanie w temacie wiadomości prawa, z którego chcą Państwo skorzystać, a także o dołączenie kopii dowodu tożsamości lub paszportu.

Prawa, które uznają obecne przepisy i z których, w miarę potrzeb, można skorzystać:

Prawo dostępu do danych:

Macie Państwo prawo dowiedzieć się od Administratora Danych, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, czy nie są. Jeśli proces zostanie potwierdzony, powinniście mieć Państwo możliwość uzyskania do nich dostępu, poprzez podanie następujących informacji:

 • Cel przetwarzania.
 • Kategoria danych.
 • Termin lub kryterium zatrzymania danych.

Prawo do sprostowania:

Będziecie mieli Państwo prawo zażądania od Administratora Danych sprostowania swoich danych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne, przy pomocy dodatkowego oświadczenia korygującego.

Prawo do usunięcia:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych, gdy:

 • Przetwarzanie jest nielegalne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę.
 • Dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub przetworzone.
 • Osoba, której dane dotyczą, skorzystała z prawa sprzeciwu, a inne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nie mają pierwszeństwa.
 • Dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych.

Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa zażądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych, gdy przetwarzanie jest konieczne:

 • Do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
 • Do spełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych.
 • Do przygotowywania, stosowania lub obrony roszczeń.
 • Jeśli jest to uzasadnione interesem publicznym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa publicznego, w celach związanych ze zdrowiem publicznym lub w celach badań historycznych, statystycznych i naukowych.

Prawo do przenoszenia danych:

Macie Państwo prawo zażądania od Administratora Danych przeniesienia swoich danych do innego Administratora Danych lub do Państwa samych, za pośrednictwem ustrukturyzowanego formatu zwykle używanego i odczytywanego mechanicznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest oparte na:

 • Zgodzie osoby, której dane dotyczą, na konkretne cele.
 • Wykonaniu umowy lub jej przedłużeniu z tą osobą.

Prawo do przenoszenia danych nie będzie miało zastosowania, gdy:

 • Przesłanie jest technicznie niemożliwe.
 • Mogłoby negatywnie wpłynąć na prawa i wolność osób trzecich.
 • Przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jeden z następujących przypadków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność swoich danych osobowych, na okres umożliwiający Administratorowi Danych zweryfikowanie ich dokładności.
 • Przetwarzanie jest nielegalne, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych przeważają nad podstawami sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na mocy ustępu 1, takie dane osobowe mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Osoba, której dane dotyczą, która uzyskała ograniczenie przetwarzania zgodnie z ustępem 1, zostanie poinformowana przez Administratora Danych przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z jej sytuacją w dowolnym momencie. Administrator Danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowaniu, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, jej dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Prawo do niepodlegania profilowaniu:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne wobec niej lub w podobny sposób istotnie jej dotyczy, zwłaszcza w odniesieniu do następujących kwestii osobistych:

 • Wyników zawodowych.
 • Sytuacji ekonomicznej.
 • Zdrowia.
 • Preferencji lub zainteresowań osobistych.
 • Niezawodności.
 • Zachowania.
 • Miejsca pobytu lub jej przemieszczania się.

Gdy profilowanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu:

 • Osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo do bycia informowaną, jeżeli decyzja, którą można podjąć, może mieć dla niej istotne skutki prawne.
 • Osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo do uzyskania ingerencji ludzkiej ze strony Administratora Danych, aby wyrazić swoje zdanie i zakwestionować decyzję, jeżeli przetwarzanie zostało zatwierdzone przez:
  • Wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą.
  • Umowę między Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

To prawo nie będzie miało zastosowania, jeżeli decyzja:

 • Jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem Danych;
 • Jest dozwolona przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych i które także określa odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
 • Oparta jest na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

7. ORGAN NADZORU

Jeśli uważają Państwo, że firma PROPEPR ADVISOR naruszyła którekolwiek z Państwa praw chronionych przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych lub że naruszyła jakiekolwiek zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w Hiszpanii jest Hiszpański Inspektorat Ochrony Danych, zlokalizowanym przy ulicy Jorge Juan 6, 28001 w Madrycie, numery telefonu: 901 100 099 – 912 663 517.

Możecie Państwo także złożyć skargę elektronicznie, wysyłając wniosek na adres elektroniczny, dostępny na stronie internetowej https://www.aepd.es/.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza Polityka prywatności podlega we wszystkich swoich aspektach Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podlega również Ustawie Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia w sprawie Ochrony Danych Osobowych i gwarancji praw cyfrowych. Ponadto nasza strona internetowa podlega Ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Wszelkie spory wynikające z kwestii związanych z naszą stroną internetową podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów miasta Barcelony.

9. DODATKOWE INFORMACJE

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane, które Państwo przekazujecie, będą traktowane poufnie. PROPER ADVISOR zastosowała wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne oraz odpowiednie poziomy ochrony, aby zagwarantować bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych i zapobiec ich zmianie, utracie, kradzieży, przetwarzaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zgodnie ze stanem technologii i charakterem przechowywanych danych. Ponadto jest gwarantowane, że przetwarzanie i rejestracja w plikach, programach, systemach lub sprzęcie, pomieszczeniach i centrach spełnia wymagania i warunki integralności i bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że PROPER ADVISOR może być obecna w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie danych osób, które stają się obserwatorami w sieciach społecznościowych (i/lub wykonują jakiekolwiek połączenie lub działanie poprzez sieci społecznościowe) oficjalnych stron PROPER ADVISOR, podlega pod niniejszą sekcję, a także warunkom korzystania, polityce prywatności i regulaminowi dostępu, które należą do sieci społecznościowej mającej zastosowanie w każdym przypadku i zostały wcześniej zaakceptowane przez użytkownika

PROPER ADVISOR będzie przetwarzać Państwa dane w celu prawidłowego administrowania swoją obecnością w sieci społecznej, informowania o działaniach, produktach lub usługach dostawcy, a także w każdym innym celu, na który przepisy sieci społecznościowych zezwalają.

Zakazane jest publikowanie treści:

 • Które są rzekomo niezgodne z prawem na mocy przepisów krajowych, wspólnotowych lub międzynarodowych lub które prowadzą rzekomo niezgodne z prawem działania lub naruszają zasady dobrej wiary.
 • Które naruszają podstawowe prawa osób, którym brakuje uprzejmości w sieci, które denerwują lub mogą wywołać negatywne opinie u naszych użytkowników lub osób trzecich, i ogólnie wszelkie treści, które PROPER ADVISOR uważa za niewłaściwe.
 • Które są sprzeczne z zasadami legalności, uczciwości, odpowiedzialności, ochrony godności ludzkiej, ochrony małoletnich, ochrony porządku publicznego, ochrony życia prywatnego, ochrony konsumentów oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Ponadto PROPER ADVISOR zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, z witryny lub korporacyjnej sieci społecznościowej wszelkich treści uznawanych za niewłaściwe.

W przypadku przesyłania danych osobowych za pośrednictwem sieci społecznościowej PROPER ADVISOR jest zwolniona z odpowiedzialności w odniesieniu do środków bezpieczeństwa mających zastosowanie do danej platformy, a użytkownik, jeśli chce je poznać, powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami tej sieci.

JĘZYK

Językiem mającym zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności jest język hiszpański. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek sprzeczności dotyczących którejkolwiek z udostępnionych wersji językowej, to wersja hiszpańska będzie nadrzędna.

10. AKTUALIZACJA

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w styczniu 2024 r., ale może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie. Zalecamy sprawdzanie jej za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, gdyby uległa ona zmianom.

Skopiowano do schowka.